Timo Nyberg

  • Metsäteollisuuden asiantuntija
  • Invalidieläkkeellä