Karo Halme

  • Asiakaspalvelukoordinaattori
  • Diplomi-insinööri

Tavoitteeni on työ Kouvolan työllisyyden parantamiseksi. Yhä useamman työikäisen kouvolalaisen pitäisi olla työn syrjässä kiinni. Tällä varmistetaan kaupungin vahvempi tulopohja ja näin saadaan tuotettua palveluja eri puolilla kaupunkia.

Suuria työllistäviä yksiköitä on viimeisen 15 vuoden aikana suljettu osittain tai kokonaan nykyisen Kouvolan alueella. Samalla moni hyvässä työiässä oleva on menettänyt työpaikkansa. Tämä syy sai Pohjois-Kymenlaaksossa 6 kuntaa liittymään yhdeksi isommaksi kunnaksi, Kouvolaksi. Yhdistymisen jälkeenkin on Kouvolasta poistunut työpaikkoja mm. Kouvolan hovioikeuden yhdistyessä Itä-Suomen hovioikeuden kanssa ja Myllykoski Paper Oy:n tehtaan alasajossa. Lisäksi epävarma tilanne Fintraffic Raiteen Kouvolan liikenteenohjauskeskuksen tulevaisuudesta luo synkän varjon Kouvolan ylle.

Seuraavalla valtuustokaudella yksi tärkeä hanke on houkutella eri yrityksiä investoimaan Kouvolaan sekä työllistämään kouvolalaisia. Kaupungin alueella on yrityksille hyviä erilaisia alueita, joissa heille on tarjolla tiloja harjoittaa toimintaansa. Helmikuun lopulla saatiin lukea bioetanolitehtaan perustamissuunnitelmista Myllykosken entisen paperitehtaan alueelle. Kaupungin päättäjien pitää varmistaa etteivät tällaiset suunnitelmat kaadu byrokratian kankeuteen.

Liikenneyhteydet niin kumipyörillä kuin kiskoilla eri suuntiin ovat kohtuullisella tasolla. Parannettavaa kuitenkin on. Valtatie 15:n perusparantamiseksi suunnitelmat on tehty. Töiden aloittamisen kiirehtiminen on välttämätöntä. Tällöin saavutamme KOKS:n terveyspalvelut turvallisemmin, kuljemme Kotkaan hälytysajoneuvon kyydissä, julkisella kulkuneuvolla tai omalla kyydillä. Alemman tieverkon ylläpito ei saa jäädä pääväylien varjoon. Kaupungin tieverkko on elinehto jokapäiväiselle liikkumiselle kaupungissamme ja se on turvattava.

Kouvola on pinta-alaltaan hyvin laaja. Asutus on hajautunut koko kaupungin alueelle. Haaste onkin peruspalveluiden järjestäminen koko kaupungin alueella. Jokaisen kaupunkilaisen oikeus on saada palveluja kohtuullisen etäisyyden päästä asuinpaikastaan riippumatta. Seuraavalla nelivuotiskaudella valtuutettujen on valvottava kaupunkilaisten ja kaupungin etua.

Karo Halme