Jukka Nyberg

  • Kunnallisneuvos

KOHTI KUNTAVAALEJA 2021

Kunnantalouden ja yksityisen yrityksen talouden kirjanpito on laitettu samaan muottiin liikekirjanpitoon. Eroavaisuudet toiminnoissa ja laissa ovat haasteena hyvälle taloudelliselle tulokselle.

Kuntatalous on sidottua taloutta, jossa kunnalla itsellään on hyvin vähän liikkumatilaa. Kunnat voivat lisätä menojaan, mutta niiden vähentäminen on rajoitteinen. Yhä enemmän kuulee keskusteluissa, että kuntia tulee johtaa kuten yritystä. Toki päätöksentekoon vaikuttaa tänä päivänä myös liiketaloudelliset tavoitteet, jotka useasti kaatavat poliittiset tavoitteet ja intohimot.

Kuntien päätöksenteko on annettu valeilla valitulle kansanvallalle. Heidän päätöksentekoaan ohjaa päätökset, jotka ovat useasti taloudellisesti kannattamattomia lakisääteisiä peruspalveluita. Näin ollen kunnissa on myös keskeisemmällä sijalla yhteiskuntavastuu yrityksiin verrattuna. Kunnan tehtävänä ei ole tuottaa voittoa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei kunta voisi toimia taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnan ja yrityksen ero on kuitenkin se, että yritys pyrkii kasvattamaan voittoaan ja markkinaosuuttaan ja kunnan tulee luoda edellytyksiä hyvälle elämälle.

Kunnan tulot muodostuvat suorista verotuloista (kunnallisverosta, yhteisöverosta, kiinteistöverosta, valtionosuuksista, toimintatuotoista, myyntituloista ja maksutuloista)

Huhtikuun kuntavaaleissa ratkaistaan Kouvolan kehitys, jossa poliittisten ryhmien välillä tulee vallita toistemme kuuleminen ja kunnioittamien. Neuvotteluvaraa tulee olla jokaisella ryhmällä. Meille Kuusankosken kaupunginosa on tärkeä, kuten vastaavasti muiden kaupunginosien asukkaille heidän oma alueensa. Yhdessä me kuitenkin muodostamme tämän kaupungin ja annamme ulospäin viestin, jonka itse päätöksillämme rakennamme.

Meille sosialidemokraateille on tärkeä perusasia: Pidämme huolta myös ihmisistä, jotka apua eniten tarvitsevat. Tärkeintä on, että saa yksilöllisesti juuri niitä palveluja, jotka tukevat hänen hyvinvointiaan arjessa.

 Jukka Nyberg        

Kunnallisneuvos                                                                                             

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja