Ilmo Ranne

  • Näyttelijä
  • Eläkkeellä

Olen vuonna 2016 Kouvolan teatterista eläkkeelle siirtynyt näyttelijä. Perheeseeni
kuuluu vaimo, kolme aikusta lasta ja yksi koira. Kouvolaan muutin työn perässä
vuonna 1971. Silloin Kouvola oli läänin pääkaupunki. Tätä asemaa Kouvolalla ei
enää virallisesti ole, mutta olemme silti tärkeä logistiikan ja kaupan keskus
Kymenlaaksossa. Tämän aseman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi meidän on
löydettävä keinot luoda edellytykset kaiken kokoisille yrityksille menestyä ja
työllistää jo täällä asuvia ja olla vetovoimatekijöinä tänne muuttaville uusille
veronmaksajille. Siinä keskeistä on kehittää alueemme logistisen aseman tärkeyttä
suhteessa valtakunnan liikenneverkkoon ja pitämällä huolen asumisen
infrastruktuurin viihtyisyydestä, hintatasosta ja palveluiden tasapuolisesta
alueellisesta saatavuudesta. Koulutus on yksi kuntasektorille jäävistä merkittävistä
vastuualueista. Siinä Kouvolan olisi perusopetuksen lisäksi huomioitava muualta
Suomesta hakijoita houkuttelevaan monipuolisen ammatillisen koulutuksen
kehittämiseen. Tärkeää on muutenkin nuorison harrastustoimintaan ja viihtyvyyteen
panostaminen, mikä koulutusvaihtoehtojen lisäksi ohjaisi kaupunkiimme kohdistuvaa
valtakunnallista positiivista mielenkiintoa. En yksilöi ja lupaile tässä yhdeksää hyvää
ja kymmentä kaunista, koska yksin ei kukaan voi tehdä mitään, mutta yhdessä
pohtimalla ja järkevästi toimimalla mahdollisuutemme ovat lähes rajattomat.