Ilkka Sarpola

  • Herastuomari
  • Ajomestari

Olen Ilkka Sarpola Kouvolan kaupungin Kuusankosken kaupunginosasta. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta. Työskentelen ajomestarina Kymen Charterline Oy:ssä henkilöliikenteessä.

Tavoitteeni on Kouvolan kehittäminen viihtyisäksi, jotta ihmiset pysyisivät täällä paremmin. Nyt on ongelmana se, että suuret kaupungit vievät ison osan nuoristamme muualle opiskelemaan, muun muassa yliopistokaupunkeihin.

Kääntäjänkoulutuslaitoksen menettäminen 2009 oli vain alkusysäys sille, jota kouvolalaiset joutuivat murehtimaan. Nyt rakennetaan uutta sairaalaa, josta puuttuu valtaosa normaalien sairaaloiden palveluista. Ihmetystä onkin herättänyt se kuinka poliitikot ovat hyväksyneet tällaisen päivystysasetuksen Kouvolan kokoiseen kaupunkiin. On vaikea saada uusia asukkaita tai edes nuoriamme pysymään täällä jo pelkästään puutteellisten terveyspalveluiden takia.

Myös valtateiden parantaminen kuten Kuutostien jatke Koria-Keltti on odottanut 11 vuotta loppuun rakentamista. Valtatie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä aiheuttaa jo tällä hetkellä suuria ongelmia KOKS:in palveluiden saavuttamiseksi kouvolalaisille potilaille kiireellisissä ambulanssikyydityksissä.

Kaupunkimme on myös erittäin hajanaisesti asutettu, joten ei voi ajatella niin, että kaikki palvelut keskitetään tulevaisuudessa ydinalueelle keskustamme tuntumaan. Tarjontaa pitää hajauttaa siten, että 20 kilometrin säteellä keskustasta on saatavilla erilaisia palveluita urheilun, vanhustenhoidon ja koulujen suunnittelussa.

Kuusankosken kaupunginosan piristyminen on positiivinen askel Kymijoen hyödyntämisen vuoksi. Sitä pitääkin tulevaisuudessa vielä rakentaa enemmän asukkaiden virkistyskäyttöön. Suunta on jo tällä hetkellä hyvä. Haluaisin nähdä tulevaisuudessa myös kävelysillan ylittävän jokemme Kuusankosken Niskalassa.

Kaupunkimme on ollut kuntaliitoksessa 12 vuotta, mutta vieläkin on nurkkakuntaisuutta alueiden asukkaiden kesken. Tulevalla valtuustolla onkin iso haaste saada palvelut jaettua niin, että kaikkien taajamien tarpeita otetaan huomioon asukaspohjan mukaan. Kouvolan kaupungin on esimerkiksi pidettävä enemmän puoliaan Kymsoteen nähden.

Tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimpiä haasteita on vahvan liikenneverkon suunnittelu. Jos itärata joskus valmistuu, niin meidän on pystyttävä vastaamaan laajaan joukkoliikenneverkkoon. Kuten puheissa onkin jo käynyt ilmi, niin kaikki ihmiset eivät tietenkään asu aseman vieressä, varsinkaan Kouvolassa.

Ilkka sarpola