Artturi Kollanus

  • Luokanopettaja

Huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin

Olen Artturi Kollanus, 34-vuotias luokanopettaja. Olen kotoisin Kuusankoskelta ja tätä nykyä asun Voikkaalla. Olen työskennellyt pitkään lasten ja nuorten parissa niin opetustyössä kuin lastensuojelussakin.

Kuntien päätöksentekoon tarvitaan nyt entistä enemmän koulutuksen ja lastensuojelun asiantuntijoita.  Oppivelvollisuuden pidentäminen eli laajennettu oppivelvollisuus on suuri muutos kunnille, ja tämä muutos vaatii asiantuntemusta ja näkemystä koulumaailmasta.

Päätöksenteossa vaadittaisiin nyt resursseja myös lastensuojeluun ja panostusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Viimeaikaiset vakavat tapahtumat ovat nostaneet esille lasten ja nuorten pahoinvointia yhteiskunnassa. Kiusaamisen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn pitää panostaa kuntatasolla, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi hyvä olla ja elää.

Kun panostamme lapsiin ja nuoriin, se on investointi tulevaisuuteen.