Anssi Tähtinen

  • Herastuomari
  • Eläkeläinen

Olen syntyperäinen kuusankoskelainen, jossa olen asunut ja elänyt suurimmaksi osaksi. Australiassa olo vuosista sain elämänkokemusta niin ammatillisessa kuin erilaisesta yhteiskuntarakenteesta ja tavasta elää. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi aikuisiässä oleva poika ja kolme lapsenlasta. Olen aina tykännyt tehdä käsillä jotain sellaista, josta on jäänyt näkyvä jälki. Oma työhistoriani on antanut siihen mahdollisuuden monessa eri työnantajan palveluksessa. Viimeinen työnantajani oli Kuusankosken kaupunki, jossa työskentelin viimeiset vuodet vedenpuhdistuslaitoksella koneenhoitajana.

Kuntapolitiikasta on kokemusta niin valtuusto, hallitus, lautakunta, kuntayhtymä, liikelaitos ja osakeyhtiön hallitus työskentelystä. Monessa mukana olleena haluaisin saada näkyvää jälkeä, vanhusten- että terveydenhuollon järjestämisen järkeistämiseen Kouvolassa, joka vaikuttaa myönteisesti kuntatalouteen, onhan sosiaali- ja terveysmenot noin 60% kunnan talousarviosta. Järkeistämisellä saadaan paremmat palvelut, joka taas vapauttaa varoja varhaiskasvatukseen ja koulujen yläpitämiseen, jolla on mahdollisuus parantaa opetuksen laatua, samoin kuin urheilun ja muun kulttuurin toimintaan varattaviin määrärahoihin.

Haluan tuoda uuteen valtuustoon kokemusta, koska suuressa muutoksessa elävä kunnallinen päätöksenteko vaatii kokemusta ja kuntalaisten toiveiden kuulemista. Onhan seuraava vaalikausi varsin ratkaisevassa roolissa, miten mahdollisen maakuntarakenteen muuttumisen jälkeen pystytään Kouvolassa tuottamaan lakisääteiset palvelut ja millä organisaatiolla.

Kunnallinen päätöksenteko perustuu erilaisiin sääntöihin ja lakeihin, joiden noudattamatta jättäminen murentaa kunnallisdemokratiaa, sekä heikentää päätöksenteon uskottavuutta. Liikunnan ja kalastuksen lisäksi olen harrastanut itseopiskelua ja osallistunut monenlaiseen koulutukseen ja seminaareihin, jossa on käsitelty kuntalaisten perustuslaillisia oikeuksia, sekä hyvän hallinon periaatteita.

Sydän on vasemmalla puolella

Kaupungilla on suuria haasteita selviytyä taloudellisesti ja toiminnallisesti pandemiasta ja sen jälkeisestä ajasta. Näyttäsi siltä, että nyt kaupungin johto on kilpikonnan tavoin puolustamassa herkkää asiaa, eli totuutta. Vai olisiko oikeampaa jättää edestä kilpi-sana pois.

Onko oikein, että esittelijän pohjaesitys toimielimelle on lain vastainen, josta luottamushenkilöt joutuvat äänestämään laillisuuden puolesta laittomuutta vastaan? Esittelijällä pitäisi olla nollatoleranssi laittomuuksille. Varsin mitättömät asiat työllistävät kuukausikaupalla hallintoa ja luottamushenkilöitä. Näyttää siltä, että on viranhaltioita, jotka pyrkivät voimakkaasti manipuloimaan päätöksentekoa oman ideologiansa mukaisesti. Tällöin puuttuu se tärkein, eli asiantuntijan rooli.

Esittelijän tehtävä on esitellä asiat tosiseikkoihin perustuen, ja koska näin ei aina ole, niin se luo hämmennystä ja väärinkäsitystä asioiden oikeudenmukaisuudesta. Se on todella valitettavaa ja tuomittavaa toimintaa, kun juuri nyt pitäisi keskittyä kaikin mahdollisin tavoin kuntalaisten hyvinvointiin, kuten ikääntyvien ihmisten ja vanhusten terveydenhoitoon, jossa hoitohenkilöstön oman sekä lähipiirin terveys on vaarassa. Samoin päiväkoti-ikäisistä varttuneempiin nuoriin tulisi taata kaupungin puolesta terveellisen turvallinen koulu ja harrastusmahdollisuudet. Myös kaikelle yritystoiminnalle näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa tulee kaupungin taholta antaa parhaat olemassa olevat toimintamahdollisuudet.

Kouvolan tämän hetken poliittisen tilanteen voi kiteyttää Mäntyharjun miehen (kok.) mainoslauseeseen, jossa väitetään totuuden vastaisesti, että sydän olisi oikealla puolella. Äänestäjiin vedoten, kuunnelkaa sydämenne ääntä, se sykkii vasemmalla puolella. Sieltä on lähtenyt ja lähtee se kaikki hyvä mitä nyt ollaan purkamassa, tuomalla peruspalvelut bisneksenteon alttarille, josta verovarat valuvat maamme rajojen ulkopuolelle. Kokemuksen ei pitäisi olla pahe, vaikka jotakin se pelottaa.

Anssi Tähtinen